Prazo: 15/09/2021 - 18/09/2021
PERSONAL DE APOIO A INVESTIGACIÓN- ENXENEIRO/A (REF: MACH 21-42)

"Desenvolvemento dun sistema de IA para a adecuación da intensidade asistencial de pacientes críticos de COVID-19 na UCI integrando técnicas de Machine e Deep Learning". (Proxecto financiado por GAIN- FEDER, Código: IN845D-2020/29)”. Grao en Enxeñería Biomédica, Industrial, Telecomunicación, Informática ou similares.

 
Prazo: 14/09/2021 - 23/09/2021
PERSONAL DE APOIO Á INVSTIGACIÓN- Enfermeira/o Titulado Grao II (REF: MAMA 21/41)

Proxecto:“ MicroInmunoMAMA: Desenvolvemento de novos complementos nutricionais capaces de modular a resposta inmunitaria e microbiota intestinal, e estudo dos seus beneficios en cancro de mama”. Diplomatura en Enfermería

 
Prazo: 13/09/2021 - 22/09/2021
Persoal de Apoio á Investigación- Titulado Grao I (REF: ONCO/21-40)

Proxecto: “Estudo fase III de quimioterapia adyuvante versus quimioinmunoterapia para pacientes con cancro de pulmón de células non pequenas ( CPCNP) en estadio IB- IIIA resecados por completo” Licenciatura /Grao en Ciencias da Saúde.

 
Prazo de solicitude pechado (14/09/2021)
Persoal de apoio á Investigación-Técnico de Laboratorio (REF: INFEC /21-39 )

“Xestión e coordinación do Ensaio Clínico Fase II VHB. Estudo Piranga ( Study WV41073)” TÉCNICO SUPERIOR FP II- Rama Sanitaria

 
Convocatoria resolta
PERSOAL DE APOIO Á INVESTIGACIÓN- TECNICO SUPERIOR FP II (REF: EERR/21-38)

“Desenvolvemento tecnolóxico de novos tratamentos en enfermidades raras”. Técnico/a Superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico

 
Convocatoria resolta
PERSOAL DE APOIO Á INVESTIGACIÓN- TITULADO GRAO EN ENFERMERÍA (REF: DERM 21-37)

“Estudo de extensión a longo prazo, multicéntrico, para avaliar a seguridade e mantemento do efecto do tratamento con mirikizumab en pacientes con psoriases en placas moderada a grave” TITULADO GRAO EN ENFERMERÍA

 
Prazo de solicitude pechado (31/08/2021)
TÉCNICO/A DE APOIO Á INVESTIGACIÓN- ENFERMEIRO/A (REF: ADIG/21-36)

“Proxecto de Investigación Clínica traslacional para o diagnóstico e prevención dos tumores do Aparello Dixestivo no Complexo Hospitalario de Ourense” Diplomatura / Grao en Enfermería.

 
Convocatoria resolta
TÉCNICA/O DE APOIO DE INVESTIGACIÓN (REF: REUM-21/34)

"Papel de Tie2 na disfunción endotelial en pacientes con lupus eritematoso sistémico". Técnico/a Superior de laboratorio

 
Convocatoria resolta
DOS TÉCNICOS/AS DE APOIO A LA INVESTIGACIÓN (REF: NANO 21-35)

"Detección e avaliación do impacto de manopartículas metálicas no medio ambiente" (Proxecto financiado por GAIN, Código: IN607A-2018/05) Licenciado/Grao en Químicas.

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO/A SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (REF: MACH 21-33)

"Desenvolvemento dun sistema de IA para a adecuación da intensidade asistencial de pacientes críticos de COVID-19 na UCI integrando técnicas de Machine e Deep Learning". (Proxecto financiado por GAIN- FEDER, Código: IN845D-2020/29)”. Grao en Física, Matemáticas, Estatística ou Enxeñería (Biomédica, Industrial,Telecomunicación, Informática) ou similares.

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO/A SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (REF: MRA/21-32)

“ MRA: Motorización Remota Ambulante: efectividade e seguridade como método único de seguimento en pacientes portadores de dispositivos eléctricos” Licenciatura / Grao en Medicina

 
Convocatoria resolta
TÉCNICA/O SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (REF: UME/21-30)

“Realización de estudios Matemáticos y Bioestadísticos en el marco de la Unidad de metodología y Estadística y la Plataforma de Apoyo a la Investigación Clínica del IIS Galicia Sur” Licenciado/a o Grado en Matemáticas

 
Convocatoria resolta
PERSOAL DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (REF: UME/21-31)

“Apoio en Estatística e Metodoloxía da Investigación ao persoal investigador do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur”. Doutoramento en Ciencias da Saúde, con formación específica en epidemiología, saúde pública, estatística ou similar.

 
Prazo de solicitude pechado (15/07/2021)
TÉCNICO/A SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (REF: PLATAFORMA ISCIII/21-24_II)

“Unidade de Apoio á Investigación Clínica independente do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur” Ldo/a. Grao en Enfermería

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO/A SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (REF: FARM/21-29)

“OPTIMIZACIÓN DOS PROCESOS DE FARMACIA PARA A MELLORA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA NA área SANITARIA DE PONTEVEDRA-SALNÉS” Farmacéutico/a

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN (REF: NANO/21-28)

"Detección e avaliación do impacto de manopartículas metálicas no medio ambiente" (Proxecto financiado por GAIN, Código: IN607A-2018/05) Titulado de Grado Medio ó Superior Administración y Dirección de Empresas o Economía.

 
Convocatoria resolta
TÉCNICA/O SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (REF: CARD/21-27)

“Assessment of efficacy and safety of single antiplatelet therapy with Ticagrelor vs Aspirin after Transcatheter Aortic Valve Implantation: multicenter randomized clinical trial”. Grao Medio o Superior en Ciencias de la Salud

 
Convocatoria resolta
TÉCNICA/O SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (REF: INMO/21-26)

“ SARS- CoV-2. INMOD: "Modelo de infección por SARS- CoV-2". (Proxecto financiado por ACIS, Programa Traslaciona COVID-19) Grado en Enfermería

 
Convocatoria resolta
AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (REF: NEURO/21-25)

Deseño e posta en marcha dun Estudo Epidemiolóxico sobre a Demencia, Esclerose Múltiple e Migraña Licenciatura/Grao en Medicina.

 
Convocatoria resolta
AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (REF: NANO/21-23)

"Detección e avaliación do impacto de manopartículas metálicas no medio ambiente" (Proxecto financiado por GAIN, Código: IN607A-2018/05) Ldo/a. o Grado en Químicas

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO/A SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (REF: MP/21-22)

“Estudo fase III dunha vacina VLP con adyuvante fronte a COVID19” Graduado/a en Enfermería

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO/A SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (REF: ONCO/21-21)

"BIOMARCADORES PREDICTIVOS DA INMUNOTERAPIA" Titulado/a Superior en Ciencias da Saúde con Máster en Xenética, Xenómica ou afíns

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO/A SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (REF: NEURO/21-20)

"Deseño e posta en marcha dun Estudo Neurolóxico sobre a Esclerose Múltiple" Diplomatura/Grao en Enfermería

 
Convocatoria resolta
AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (REF: NEURO/ 21-19)

Deseño e posta en marcha dun Estudo Epidemiolóxico sobre a Demencia, Esclerose Múltiple e Migraña Licenciatura/Grao en Medicina.

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO/A SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (REF: PLATAFORMA IICIII/21-17)

"Unidade de Apoio á Investigación Clínica Independente do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur" Titulado/a Superior en Ciencias da Saude

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (REF: EERR/21-18)

“Desenvolvemento tecnolóxico de novos tratamentos en enfermidades raras” Grao/Licenciatura en Bioloxía, Bioquímica, Farmacia ou afíns.

 
Convocatoria resolta
Técnico Superior de Investigación (REF: NANO/21-16)

"Detección e avaliación do impacto de nanopartículas metálicas no medio ambiente".(Proxecto financiado por GAIN, Código: IN607A-2018/05) Licenciado/ Grao en Químicas

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN. (REF: INMO/21-13)

Licenciado/ Grao en Bioloxía, Medicina, Farmacia, Biotecnoloxía ou Química.

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN. (REF: INMO/21-14)

“ SARS- CoV-2. INMOD: "Modelo de infección por SARS- CoV-2". (Proxecto financiado por ACIS, Programa Traslaciona COVID-19) Licenciado/ Grao en Enfermería.

 
Convocatoria resolta
AXUDANTE DE INVESTIGACIÓN (REF: INMO/21-15)

“ SARS- CoV-2. INMOD: "Modelo de infección por SARS- CoV-2". (Proxecto financiado por ACIS, Programa Traslaciona COVID-19) Licenciado/Grao en Bioloxía, Medicina, Farmacia o Biotecnología.

 
Convocatoria resolta
AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN (REF: PNSD / 21-12)

“Eficacia do programa de rehabilitación en cognición social Emotional training ( ET®) no tratamento de pacientes con trastornos relacionados con substancias e desenvolvemento de biomarcadores predictores de resposta mediante proteómica”. Financiado polo Ministerio de Sanidade- Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas. Licenciado/Grao en Psicoloxía

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN (REF: BBAN / 21-11)

PLATAFORMA DE BIOBANCOS Técnico Superior de Anatomía Patolóxica e Citología ó Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico.

 
Convocatoria resolta
SENIOR RESEARCHER (REF: MACH /21-10)

"Desenvolvemento dun sistema de IA para a adecuación da intensidade asistencial de pacientes críticos de COVID-19 na UCI integrando técnicas de Machine e Deep Learning.” Doutor en Física, Electrónica e Computación.

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (REF: REUM / 21-8)

“Análise Estatística Avanzado da Bases de Datos en Reumatoloxía” Grao o Máster en Matemáticas o Estadística.

 
Convocatoria resolta
(REF: PRAC / 21-02)

 
Convocatoria resolta
(REF: PRAC / 21-03)

 
Convocatoria resolta
(REF: MACH / 21-04)

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN (REF: UME / 21-06)

"Análise Bioestadístico". Licenciado/ Grao en Matemáticas

 
Convocatoria resolta
TÉCNICO/A SUPERIOR EN INVESTIGACIÓN (REF: CARD / 21-05)

"Apoio á Investigación, a proxectos científicos e a calidade asistencial no ámbito da insuficiencia cardíaca, no Servizo de Cardioloxía". Grao en Enfermería

 
Convocatoria resolta
INVESTIGADOR/A (REF: ADIG / 21-01)

Proxecto: “Investigación na modulación da microbiota e o seu efecto sobre biomarcadores asociados a benestar e saúde (Estudo MicroMARKER)". Grao en Bioloxía, Doutorado en Medicina Molecular.

 
Convocatoria resolta
(REF: 20-32 IISGS)